EĞİTİM
   ATÖLYE - SEMİNER
   BÜLTEN / TAKVİM
   FOTOĞRAF SERGİLERİ
   AYIN FOTOĞRAFI
   AYIN PORTFOLYOSU
   AYIN SUNUMU
   ETKİNLİK YAZILARI
   GEZİ YAZILARI
   FOTOĞRAF GÜNLERİ
   FSK KİTAPLIĞI
   FSK YAYINLARI
   FOTOĞRAF YAYINLARI
   LİNKLER
   YARIŞMALAR
 
 

 

 
 
FSK Haber Grubuna abone olmak için e-posta adresinizi yazın ve abone ol butonuna tıklayın
 
 

 

 YARIŞMALAR Türkiye Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması 2013
 
Türkiye Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması 2013

 
Türkiye Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması 2013
 
SONUÇLAR
 
 
Sonuç Bilgileri 
Katılan kişi sayısı : 297 
Katılan fotoğraf sayısı : 1087 
 
Birinci 23600-1 Giray Kocaman Elazığ
 
İkinci 19615-2 Ömer Furtun İstanbul 
 
Üçüncü 23089-4 Tamer Yılmaz Burdur 
 
Mansiyon 10157-2 Ali Şenel Ankara 
 
Mansiyon 11107-2 Mustafa Demir Gaziantep 
 
Mansiyon 77777-2 Adnan Ataç Ankara 
 
Mansiyon 14577-1 Vedat Temirkaynak Sivas 
 
Mansiyon 11481-4 Halil İbrahim Sarı Manisa 
 
Mansiyon 28350-3 Okan Koçyiğit Denizli 
 
Mansiyon 67123-4 Ahmet Fatih Sönmez Van 
 
Mansiyon 17860-1 Yılmaz Dinçer Bursa 
 
Mansiyon 26596-1 Fatih Küçük Ankara 
 
Mansiyon 61061-1 Hakan Kahraman Trabzon 
 
 
Sergileme/Satın Alma 
 
Akif Gökyokuş Ankara 25193-3 
Mehmet Karaca Kahramanmaraş 54321-3 
Mehmet Karaca Kahramanmaraş 54321-4 
Hasan Avcı Artvin 08000-2 
Kenan Talas İstanbul 15037-2 
Kenan Talas İstanbul 15037-3 
Figen Özer Ankara 26465-2 
Şermin Beşir Ankara 50161-1 
Fikret Can İstanbul 31215-4 
İdris Ölmez Sinop 93946-1 
Serkan Mutan Ankara 88710-1
Metin Cenkçiler Ankara 19655-2 
Sacit Bulut Adana 29961-3 
Erhan Başyiğit Kütahya 43032-1 
Mehmet Çakır Denizli 01110-4 
Şenol Uzunoğlu Ankara 76360-3 
Ali Şenel Ankara 10157-3 
Gazanfer Demirer Samsun 55400-4 
Naci Eyyupoğlu Erzurum 08294-3 
Alihan Vergiliel İstanbul 86321-1 
Akın Acar Antalya 08118-2 
Akın Acar Antalya 08118-3 
Akın Acar Antalya 08118-4 
Ali Atıcı Osmaniye 03853-1 
Okan Koçyiğit Denizli 28350-4 
Ahmet Tarımcı Sakarya 15025-1 
Nuray Değirmencioğlu Ankara 15621-1 
Yasemin Öztürk Isparta 92736-2 
Yasemin Öztürk Isparta 92736-3 
Tufan Kartal İstanbul 59955-3 
Ercihan Demir İstanbul 40597-4 
Cem Doğut İstanbul 21310-1 
Murat Çalışkan Ankara 72504-1 
Murat Çalışkan Ankara 72504-2 
Aynur Ertegün Ankara 64732-1 
Halil Kamil Öge Ankara 21243-4 
Hakan Balıkçı İstanbul 55522-3 
Ümit Malkoçoğlu Kocaeli 02145-1 
Önder Kılıç Kocaeli 07789-1 
Emre Soytürk İstanbul 97847-2 
Mustafa Tarık Canbay Elazığ 45682-3 
Ümüş Kılıç İstanbul 31958-4 
Ali Çıtak Edirne 12348-1 
Ali Çıtak Edirne 12348-2 
Suat Cumali Güngör Kastamonu 37505-1 
Günhan Hatipoğlu Ankara 28197-2 
Fatih Mehmet Aydın Eskişehir 21967-1 
Fatih Mehmet Aydın Eskişehir 21967-2 
Fikret Özkaplan Ankara 11013-3 
Abdullah Özdemir Erzincan 85664-2 
 
 
 
 
 
Amaç ve Kapsam
Yarışma, Türkiye’de yaşayan yaban hayatı türlerinin doğal yaşama ortamlarında çekilmiş iyi kalitedeki fotoğrafları ile topluma tanıtılması ve bu yolla, ülkemizde yaşayan yaban hayatı türleri konusunda başta ilgi gurupları olmak üzere toplumun her kesiminde bilgi, duyarlılık, sevgi ve farkındalığın artırılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2013 Yılı için yarışma konuları memeliler, kuşlar, sürüngenler, iki yaşamlılar ve böceklerdir.
 
Yarışma Formatı
Yarışma Sayısal kategoridedir. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar JPEG formunda kısa kenarı en az 20 cm olacak şekilde, 8 bit RGB, 300 dpi, sıkıştırma oranı 12 olarak CDye kaydedilmiş olacaktır. Yarışmaya katılan fotoğrafların varsa orijinal RAW dosyası yoksa orijinal JPEG dosyası aynı CD içinde RAW veya JPEG klasörü altında olacaktır. Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir.   Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir.
 
Fotoğraf Adedi
Her yarışmacı en fazla dört adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
 
Yarışma Koşulları
Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakın akrabaları dışında tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımına açıktır.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar FIAP tarafından belirlenmiş olan “Doğa Fotoğrafı” tanımına uymak zorundadır. Fotoğrafların çekimi sırasında doğaya zarar verecek davranışlardan kaçınmaları yarışma etiğinin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda memeliler, kuşlar, sürüngenler, iki yaşamlılar ve böceklerin yuva, in ve benzeri yaşam alanlarında yavrularla birlikte görüntülenmesi kabul edilmemektedir. Yaban hayatı türlerinin korkup kaçmasına neden olan davranışlardan özenle sakınılmalıdır. Ayrıca tutsak, yaralı, tedavi altında olan memeli ve kuşların fotoğrafları da kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır ve gereğinde yasal işlem yapılır. Haklarında (1) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu isledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Bu durumda yarışma iptal edilmez.
Seçici Kurul en az beş üyesinin bir araya gelmesiyle toplanır, beş üyenin bulunmaması durumunda toplantı bir hafta sonraya ertelenir.
Katılım koşullarında belirtilmeyen konularda ve tereddüt halinde seçici kurul kararları geçerli olacaktır.
Katılımcılar katılım formunu imzalayarak yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar gönderilemez.
Ayrıca yarısmada ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2013 kitabında ve TFSF web sitesinde de yer alacaktır.
Şartnamede yer almayan ve itilaflı durumlarda TFSF yarışmalar yönetmeliği geçerlidir.
 
Fotoğrafların İşaretlendirilmesi
Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD üzerine beş rakamdan oluşan rumuz yazılmalıdır. CD’ye kaydedilen fotoğrafların dosya adları başvuru formuyla örtüşmeli ve adlandırmaları da rumuz ve sıra numarası şeklinde yapılmalıdır.
Örnek (37142 - 1)
Katılımcı başvuru formunu eksiksiz doldurup fotoğraflarını içeren CD ile birlikte bir zarf içine koyarak zarfın üzerine sadece rumuz yazarak yarışma sekreteryasına gönderecektir. Katılım Formu üzerine fotoğrafın nerede çekildiği (il, ilçe), ne zaman çekildiği (ay/yıl) mutlaka yazılmalı ve memeli veya kuş adı (yöresel adı da olabilir) yazılmalı; bilinmiyorsa “bilmiyorum” yazılmalıdır.
Katılımcıya yarışma sekretaryasından fotoğrafların alındığına dair bir teyit mesajı gönderilecektir. Böyle bir mesajın alınmaması durumunda yarışma sekreteryası aranmalıdır.
 
Yarışma Takvimi
Fotoğraflar 1-29 Kasım 2013 tarihleri arasında yarışma sekretaryasına elden teslim edilecek yada posta ile gönderilecektir.
Son Katılım Tarihi : 29 Kasım 2013
• Seçici Kurul Toplantısı : 14 Aralık 2013
• Sonuç Bildirimi : 20 Aralık 2013
• Ödül Töreni ve Sergi : 8 Ocak   2014
 
CDler geri gönderilmeyecek, ödül ve sergileme alan (satın alınan) fotoğrafların dışında kalan tüm sayısal kayıtlar TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
 
FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı
Doğa fotoğrafı, doğal bir yaşam alanı içinde, canlı, evcil olmayan hayvanlar ve tarımsal olarak yetiştirilmeyen bitkileri, jeolojik oluşumları ve böceklerden buzdağlarına kadar, doğal sürecin geniş çeşitliliğini tanımlar. Evcil, kafes içinde saklanan veya her türlü yöntemle özgürlüğü kısıtlanmış hayvanlarla, tarımsal olarak yetiştirilen bitkilerin fotoğrafları doğa fotoğrafı olarak değerlendirilemez. İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmış bir çevreye uyum sağlamaya çalışan baykuş ya da leylek gibi canlıların oluşturduğu doğa konularıyla; kasırga ve med cezir dalgaları gibi çevreyi tekrar eski haline dönüştürmeye çalışan güçlerin izlerini taşıyan görüntülerde, insan unsuru en az olmak kaydıyla kabul edilebilir. Hangi fotoğrafik araç kullanılırsa kullanılsın, orijinal görüntü fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmalıdır. Orijinal görüntüye yapılacak her türlü müdahele ve değişiklik, hataların hafif bir rutuşu ile sınırlı olup, orijinal görüntünün içeriğini değiştirmemelidir. Yukarıdaki şartlar yerine getirildikten sonra, tüm doğa fotoğraflarında artistik becerinin en üst düzeyinin kullanılması için çaba gösterilmelidir.
 
Ödüller
• Birinci : 3500 TL + Sertifika
• İkinci : 2500 TL + Sertifika
• Üçüncü : 1500 TL + Sertifika
• Mansiyon : 750 TL + Sertifika (On adet)
• Sergileme : 100 TL + Sertifika (Elli adet)
 
Fotoğrafların Kullanım Hakları
Ödül, mansiyon ve sergilemeye değer bulunan eserler T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde hazırlanacak her türlü tanıtım amaçlı materyallerde ve internet ortamında fotoğrafçının ismi açık olarak belirterek kullanılabilir. Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait olacaktır.
 
Seçici Kurul
• Tansu GÜRPINAR, FSK ve AFSAD Onur Üyesi, Yaban Hayatı Uzmanı
• Nusret Nurdan EREN, İFSAK Onur Üyesi Fotoğraf Sanatçısı
• Sami TÜRKAY, TFSF Yönetim Kurulu Başkanı
• M. Zeki GÜVEN, Orman Mühendisi, Fotoğraf Sanatçısı
• Fatih ORBAY, TRT Belgesel Yapımcısı, Yaban Hayatı Uzmanı
• Prof. Dr. Ahmet KARATAŞ, Niğde Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
• Dr. Kazım ÇAPACI, Yaban Hayatı Gözlemcisi, Fotoğraf Sanatçısı
• Bakanlık Koordinatörü: Nejat ERTEKİN, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Millli Parklar Genel Müdürlüğü
 
URL: www.fsk.org.tr
Sekreteryası Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) tarafından gerçekleştirilen yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylıdır.
Yarışmada Jüri Değerlendirme süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.
• TFSF No: 2013/52
• TFSF Temsilcisi: İlker ŞAHİN
 
Yarışma Sekreteryası
Duygu Nazire Kaşıkcı
Fotoğraf Sanatı Kurumu 
Fevzi Çakmak 1 Sokak 22/2 Kızılay – ANKARA
Tel: 0.312 230 46 16
E-posta: duygu.fsk@gmail.com

 


 
  Bu yazıdan çıktı ver  
 
Fevzi Çakmak-1 Sokak 22/2 Kızılay/ANKARA - Tel : (0312) 230 46 16