Recent  ..::  Kuram ve Kurgu Atölyesi  ::..

 

Bu dönem Tekin ERTUĞ tarafından açılması planlanan ve “Sanat” bağlamında Fotografta yalnızca “Yaratıcı” yönün öne çıkacağı (esas alınacağı), “Kurgu” çalışmaları içerisinde fotoğrafçılar katılabilecektir.

Bu süreçte teknik bağlamda ustalaşmayı sağlayabilmek için sahada üç aşamalı Belgesel bir maraton gerçekleştirilecek ve bunların her biri birer gösteriye dönüştürülüp insanlarla paylaşılacaktır.

Aynı süreçte kuramsal bağlamda, uzun vade için iyi sayılabilecek bir alt yapı oluşturabilmek üzere, ilk iki toplantıda fotografın kuram-düşün boyutuna ilişkin bazı konu başlıkları belirlenecek ve ilerleyen zamanda her biri için birer seminer gerçekleştirilecektir.

Atölye çalışmaları fiilen bitirildikten sonra, o zamana dek oluşturulmuş fotografik birikim ile seminer notları basılı doküman haline getirilecek ve FSK yayınları içinde yerini alabilecektir.

 

Bilgi ve kayıt için: 230 46 16 (12:00'den sonra)