Recent  ..::  Still Life Fotoğraf Atölyesi  ::..

 

Müracaat: 230 46 16'dan (hafta ici 14'ten sonra).

Still Life Fotoğraf Atölyesi
Eğitmen: İsmail HAYKIR - Nurhan HAN ERDEM


Nesnelerin Durağan ve suskun Dünyasını
Işık – renk ve duygularınızla bir anlatım diline dönüştürün…

Resim Sanatında Still Life’ın gelişim sürecine kısa bir bakış,
Fotoğraf’ta Still Life,
Still Life Fotoğraf Tasarımı,
Tasarımda Kullanılan Görsel Öğeler, Işık ve Gölge, Nokta, Çizgi , Form, Doku Renk,Ton Değerleri, Hareket, Perspekti
Görsel Algılamada Belirginliğin Sağlanması, Konu ve Fon İlişkisi, Derinlik, Kadraj - Kadraj Alma, Format
Fotoğraf’ta Görüş, Görüş Açısı, Geniş Açı, Tele Objektif, Bakış Noktası , Netlik, Filtreler
Uygulama Çalışmaları,
Fotoğrafların işlenmesi,
Sunum, Sergi ve Katalog çalışmaları.
Nesnelerin Durağan ve suskun Dünyasını
Işık – renk ve duygularınızla bir anlatım diline dönüştürün…
Stili Life Atölyesi: İsmail HAYKIR & Nurhan HAN ERDEM
“Durgun yaşam anlamındaki stili life fotoğrafın konusu nes­nelerdir ve Still life her türlü kontrolün fotoğrafçının elinde olduğu ortamda (stüdyoda) çekilir. Stili life fotoğraf, stüdyo fotoğrafçılığının en saf dalı kabul edilebilir. Konu, insanların hep gördüğü, kullandığı sıradan nesnelerdir. Sıradan nesnelerden seyredilmeye değer fotoğraflar; ancak başarılı bir kompozisyon, konuya ve kompozisyona uygun aydınlatma ile oluşturulur. Bunun başarılabilmesi için deklanşöre basmadan önce uzun bir çalışma, araştırma ve tasarlama evresi vardır. Tasarlama, elde edilmek istenen görüntünün önceden planlanmasıdır. Fotoğrafçı, stüdyo çalışmasına başlamadan, konusunu, nesnesini, amacını, bunlara bağlı olarak yardımcı elemanları, fonu, aydınlatmayı, kameranın görüşünü belirler ve seçenek­leri kağıt üzerine çizer. Yada not alır. Fotoğrafçı, bu aşamada tasarımın nasıl yapılması gerek­tiğini bilmelidir.
Stil life fotoğrafta, fotoğrafçı amacına hizmet edecek nesneleri bir fon üzerinde bir araya getirir, düzenler. Bu çalışma, kesinlikle gelişigüzel değildir. Fotoğrafta yer alan nesnelerin, elemanların orada 'Var olma nedenleri" vardır. Bir fotoğrafta, nesneler gelişigüzel bırakılmış, dağıtılmış izlenimi verseler bile her bir eleman düşünerek, tasarlanarak yerleştirilir. Bu, çekim öncesi bir çalışma evresinin var olduğunu gösterir. Fotoğrafçı nesnesini ve konusunu seçtikten sonra amacını belirler.
Stili life fotoğrafçısının elindeki nesneleri birer hammadde olarak kabul ede­biliriz. Fotoğrafçı bu hammaddeyi; tekniği, estetik görüşü ve yaratıcılığıölçüsünde işler, şekillendirir. Nesneye ilgi çekici, yeni görünümler kazandırır. Bu şekilde, çok sıradan bir nesne bile fotoğrafçının görüntüsünde bir değer ve anlam kazanabilir.”

“Fotografın nesnel gerçeklikle olan ilişkisi ve gerçeği olduğu gibi aktarma misyonu,
still life fotografı ile bambaşka bir düzleme kayar. Fotograf; Still life söz konusu olduğunda gözler kaydedilenden çok kaydedene çevirmiş gibidir.
Sonuçta ortaya çıkan kayıt ise asla nesnel olarak nitelendirilemez.

Bu bağlamda still life Atölyesi ile fotograf için yepyeni bir perspektif oluşmuştur olacaksınız.