Recent  ..::  Sen de Gönül Ver  ::..

 

2016-019 Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması (Son Katılım 01.05.2016)
 
 
Konu: “Gönüllülük” ana teması kapsamında “Eğitim, çevre, spor, kültür ve turizm, sağlık ve sosyal hizmetler ile afet ve acil durum” alt başlıkları altında kurgulanan fotoğraflar. Yarışma teması kapsamında katılımcılar; insanların, sahip oldukları fiziki güç, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim niteliklerinden biri veya birkaçını tamamen kendi özgür iradesi ile karşılığında doğrudan veya dolaylı maddi kazanç beklentisi olmadan ailesi ve yakın çevresi dışındakiler için göstermiş oldukları faaliyetleri her açıdan ele alacaklardır.
 
Amaç: Bu yarışma ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin edinecekleri yeni bilgi ve deneyimler ışığında özgüvenlerini arttırmalarını, kişisel ve sosyal beceriler kazanmalarını ve gönüllülük faaliyetlerine katılmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
 
Katılım Koşulları: Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi ve Bakanlık yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 14 – 29 yaş aralığında (01.05.1987 – 01.05.2002 arası doğumlu olmak) tüm gençlere açıktır.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 
Diğer katılım koşulları için yarışma linkindeki şartnameyi okuyunuz.
 
Yarışma linki:
 
Yarışma şartnamesi: