Recent  ..::  Uluslararası Çölleşme ve Erozyonla Mücadele  ::..

 

1992 yılı Haziranı’nda, Birleşmiş Milletlerin Yirminci Yüzyılda düzenlediği en büyük toplantı olan "Çevre ve Kalkınma Konferansı" 108’i devlet başkanlığı düzeyinde olmak üzere 172 ülkenin katılımıyla Brezilya’nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Konferansta Rio Deklarasyonu; Gündem 21 ve Orman Prensipleri kabul edilmiş, İklim Değişikliği; Biyolojik Çeşitlilik ve Çölleşme ile Mücadele sözleşmeleri imzaya açılmıştır.

 Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin 12. Taraflar Konferansı (COP 12), 12-24 Ekim 2015’te Türkiye’de yapılacaktır.

Sözleşme, çölleşmeyi, kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişmeleri ve insan aktiviteleri sonucunda oluşan arazi bozunumu olarak tanımlamıştır. BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin amacı, çölleşme ile arazi bozulmasını önlemek, kontrol etmek ve azaltmak üzere alınacak ulusal ve bölgesel politikalar, programlar ve önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemektir.

Dünyadaki çölleşme tehlikesi altındaki alanların toplamı, yeryüzündeki arazi yüz ölçümünün büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu alanlar dünya nüfusunun büyük bir kesiminin yaşam alanı ve geçim kaynağıdır.

Çölleşme tehlikesi altında; Dünya’da 250 milyondan fazla insan, 4 milyar hektardan fazla arazi, 110’dan fazla ülkede yaklaşık 1.2 milyar insan bulunmaktadır.

Çölleşme ile etkili şekilde mücadele biyolojik çeşitlilik ve su kaynaklarının korunarak sürdürülebilir kullanımının sağlanması, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile yakından ilgilidir.

Bu yarışmanın amacı çölleşme tehlikesi altındaki alanların fotoğraflarına ulaşarak farkındalığı artırmaktır.

 

Sonuçlar için -> http://www.tfsfonayliyarismalar.org/yarisma_detay_sonuc.asp?s=164

Website : http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/yarisma_detay.asp?s=164

Entry Rules: click to download