..::  1. Uluslararası Din ve Toplum - 1st International Religion and Society  

 1.9.2016
SON KATILIM-DEADLINE 01/09/2016

Subject: Living Islam, Islamic Culture and Civilization Projections, Muslims and Art Works
Konu: Yaşayan İslam, İslam kültür ve medeniyetinin izdüşümleri, Müslümanlar ve sanat eserleri.   devamı..>>

  ..::  Sen de Gönül Ver  

 5.1.2016
SON KATILIM 1 MAYIS 2016

“Gönüllülük” ana teması kapsamında “Eğitim, çevre, spor, kültür ve turizm, sağlık ve sosyal hizmetler ile afet ve acil durum” alt başlıkları altında kurgulanan fotoğraflar. Yarışma teması kapsamında katılımcılar; insanların, sahip oldukları fiziki güç, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim niteliklerinden biri veya birkaçını tamamen kendi özgür iradesi ile karşılığında doğrudan veya dolaylı maddi kazanç beklentisi olmadan ailesi ve yakın çevresi dışındakiler için göstermiş oldukları faaliyetleri her açıdan ele alacaklardır.   devamı..>>

  ..::  Dört Mevsim Türkiye’nin Ormanları  

 30.12.2015
SONUÇLANDI

2015/084 Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK) Fotoğraf Yarışması - SKT: 19.12.2015    devamı..>>

  ..::  Uluslararası Çölleşme ve Erozyonla Mücadele  

 11.10.2015
Son katılım: 01 Ekim 2015
SONUÇLANDI

Dünyadaki çölleşme tehlikesi altındaki alanların toplamı, yeryüzündeki arazi yüz ölçümünün büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu alanlar dünya nüfusunun büyük bir kesiminin yaşam alanı ve geçim kaynağıdır. Çölleşme tehlikesi altında; Dünya’da 250 milyondan fazla insan, 4 milyar hektardan fazla arazi, 110’dan fazla ülkede yaklaşık 1.2 milyar insan bulunmaktadır. Çölleşme ile etkili şekilde mücadele biyolojik çeşitlilik ve su kaynaklarının korunarak sürdürülebilir kullanımının sağlanması, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile yakından ilgilidir. Bu yarışmanın amacı çölleşme tehlikesi altındaki alanların fotoğraflarına ulaşarak farkındalığı artırmaktır.   devamı..>>

  ..::  Tabiatin Kalbi Bolu - 2014  

 16.12.2014
Son Katılım Tarihi: 16 Aralık 2014 (Saat 23.00 TSI)
SONUÇLANDI

Yarışma, her mevsim doğanın renklerinin güzelliğiyle tanınan Bolu, doğal ve estetik değerlerinin farklı bakış açıları ve sanatsal yorumlarla ortaya konmasını amaçlamaktadır.
Çalışma alanı, Bolu il sınırları içerisinde bulunan Yedigöller Millî Parkı, Abant Gölü Tabiat Parkı, Gölcük Gölü Tabiat Parkı, Sünnet Gölü Tabiat Parkı, Sülüklügöl Tabiat Parkı, Beşpınarlar Tabiat Parkı, Göksu Gölü Tabiat Parkı, Karagöl Tabiat Parkı, Gölcük-Kargılı Tabiat Parkı, Ayıkayası Tabiat Parkı ve Yeniçağ Gölü’nü kapsamaktadır.   devamı..>>

  ..::  Türkiye Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması 2014  

 15.12.2014
Son Katılım: 15 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 23.00 (TSI)
SONUÇLANDI
Yarışma Konusu: Memeliler, Kuşlar, Sürüngenler, İki Yaşamlılar ve Böcekler.
Amaç ve Kapsam: Yarışma, Türkiye’de yaşayan yaban hayatı türlerinin doğal yaşama ortamlarında çekilmiş iyi kalitedeki fotoğrafları ile topluma tanıtılması ve bu yolla, ülkemizde yaşayan yaban hayatı türleri konusunda başta ilgi grupları olmak üzere toplumun her kesiminde bilgi, duyarlılık, sevgi ve farkındalığın artırılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2014 Yılı için yarışma konuları “memeliler”, “kuşlar”, “sürüngenler”, “iki yaşamlılar” ve “böcekler”dir.   devamı..>>

  ..::  Yedigöller Milli Parkı Fotoğraf Yarışması  

 3.3.2014
Yarışmanın Adı : Bolu Yedi Göller Millî Parkı’nda Sonbahar
Düzenleyen Kurum : TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 9. Bölge Müdürlüğü
TFSF Onay No : 2013/82
Yarışma Bölümleri : Sayısal
Son Katılım Tarihi : 30.12.2013
Jüri Toplanma Tarihi : 04.01.2014
   devamı..>>

  ..::  FIAP 2014 Doğa Bienali  

FIAP 2014 Doğa Bienali
Konu: “Doğa’da Beslenen (Heterotrof) Canlılar”
Beslenme, canlılığın gereklerini yerine getirmek için gerekli olan maddeleri, canlı dışı ortamdan edinme faaliyetine verilen isimdir. Canlılar beslenme şekillerine göre 2'ye ayrılırlar, Ototrof canlılar (kendibeslek) ve Heterotrof canlılar (ardıbeslek, ışbeslek).

2014 FIAP Doğa Bienali Türkiye takımı için besinlerini ölü veya canlı diğer organizmaların biyokütlelerinden sağlayan heterotrof canlılar seçilmiştir. Tüm hayvan ve mantar türleri ile birçok bakteri türü bu gruba girmektedir.

Heterotrof canlılar besin çeşidine göre üç gruba ayrılırlar:
Herbivorlar: (otçullar) bitkilerle beslenenler. (geviş getiren memeliler, kemiriciler, bazı böcekler)
Karnivorlar: (etçiller) hayvansal besinlerle beslenenler. (tüm etçiller, kediler, birçok deniz hayvanı)
Omnivorlar: Hem bitkisel hem de hayvansal besinlerle beslenenler: (ev sıçanı, ayı, domuz, kuş)

Son Katılım Tarihi: 16 Aralık 2013
Seçici Kurul Toplantısı: 21 Aralık 2013
Sonuçların Açıklanması: 24 Aralık 2013   devamı..>>


  ..::  Türkiye Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması 2013  

 3.3.2014
Türkiye Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması 2013
Yarışma Takvimi
Fotoğraflar 1-29 Kasım 2013 tarihleri arasında yarışma sekretaryasına elden teslim edilecek yada posta ile gönderilecektir.
• Son Katılım Tarihi : 29 Kasım 2013
• Seçici Kurul Toplantısı : 14 Aralık 2013
• Sonuç Bildirimi : 20 Aralık 2013
• Ödül Töreni ve Sergi : 8 Ocak 2014   devamı..>>