• Portfolyo Değerlendirme Etkinliği (PODE)
  • Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi
  • Sunum ve Söyleşi
  • Fotoğraf Gösterisi, Yayın İmza ve Söyleşi