• Portfolyo Değerlendirme Etkinliği (PODE)
  • Fotoğraf Gösterileri, Sunum ve Söyleşiler
  • Sunum ve Söyleşi
  • Sergi Açılışı, Fotoğraf Gösterisi ve Katılım Belgesi Töreni